Coöperatie Zorgoptimaal U.A.
Wij zien een coöperatie als een toekomstbestendig organisatiemodel voor de zorg, omdat de bevoegdheden en verantwoordelijkheden laag in de organisatie liggen, en daarmee de flexibiliteit en motivatie van de organisatie en de leden wordt vergroot. Het organisatiemodel past het best bij onze sociale missie, het leveren van goede zorg, flexibel, betrokken en doelmatig. De kernwaarden die bij onze coöperatie horen en van waaruit wij werken, zijn:
- Betrouwbaar
- Integraal
- Samen
Vanuit deze kernwaarden handelen wij in onze organisatie. De kernwaarde Betrouwbaar betekent dat de klant in alle opzichten op ons kan rekenen. Wij komen afspraken na, onder meer de afspraken uit het zorgplan. Ook voor andere partijen zijn wij betrouwbaar door afspraken voor wat betreft personeelsinzet en financiering na te komen.
De kernwaarde Integraal betekent dat wij ons richten op de totale zorg van de klant en dat de zorgverlening methodisch en planmatig plaatsvindt. Integraal betekent ook dat het sociale domein naast het zorgdomein aandacht krijgt.
De kernwaarde Samen krijgt bijvoorbeeld invulling door de klantvraag en wens samen met klant, huisarts, mantelzorger, vrijwilliger en (welzijns-)medewerker in te vullen. Samen betekent ook dat de leden elkaar opzoeken en hun talenten samen inzetten om de vragen en wensen van de klant in te vullen. Samen betekent ook samenwerken met andere organisaties, organisaties in de eerste lijn, vrijwilligers en de tweede lijn in de gezondheidszorg.