Coöperatie Zorgoptimaal U.A.
Onze Visie
De coöperatie staat voor de samenhang tussen het sociale domein en het zorgdomein.
Dat vertaalt zich in de organisatie op vele manieren.
• Aandacht voor de persoonlijke situatie van de klant. We gaan hierbij uit van wat de klant kan en niet wat de beperkingen zijn. De kwaliteit van leven staat voorop.
• Het vergroten of in stand houden van zelf/samenredzaamheid en welbevinden is ons doel. Samenwerking met mantelzorgers is hierbij belangrijk.
• Onze klanten verschillen in leeftijd, leefstijl, culturele achtergrond en vitaliteit. Dat zorgt voor verschillende behoeften en wensen. Vanuit onze diversiteit binnen de organisatie hebben wij oog voor diversiteit van onze klanten. • We bieden zorg die aansluit op het lang(er) zelfstandig wonen.
• We kijken niet alleen naar de fysiek gesteldheid maar ook naar de mentale gezondheid
• De wensen van klant en zijn of haar omgeving staan centraal. We maken niet alleen tijd vrij voor de klant en maar richten ons ook op de sociale omgeving. Onze organisatie is daar volledig op ingericht.
• Wij zijn geworteld in de buurten en wijken waarin we opereren. We kennen daar de ondersteunende structuur de voorzieningen in de vorm van vrijwilligersorganisatie en maken zo veel mogelijk gebruik van het alternatieve aanbod.
• We ondersteunen mantelzorgers en vrijwilligers actief. Dat doen we door naar interactie met hen te zoeken om elkaars wensen beter te kennen en verwachtingen af te stemmen. • Wij zien ook de grotere rol voor de eerstelijnsgezondheidszorg. Als wijkverpleegkundigen werken wij nauw samen met huisartsen om mensen in de eerste lijn zo veel mogelijk thuis te behandelen. Dat is goedkoper dan ziekenhuiszorg. Daarom wordt bevorderd dat de eerste lijn zoveel mogelijk mensen helpt.